می خواهی در چه چیزی رشد کنی؟

فروش

می خواهم فروشم زیاد شود …
فروش ات را زیاد کن

تبلیغات

می خواهم پیامم را به مخاطبینم برسانم
تبلیغاتت را مشتری ساز کن

بازاریابی

می خواهم مشتری های جدیدی پیدا کنم
بازارت را بزرگ کن

ارتباطات

می خواهم ارتباطاتم را بهینه کنم
روابطت را آرامش بخش کن

هدف

می خواهم به آهدافم برسم
به هدفت نزدیک شو

برند سازی

می خواهم خودم ، شرکتم و محصولاتم برند شوند
برندت را بساز

بازاریابی ، تبلیغات

فروش

روانشناسی تحلیل رفتار متقابل

دخترِ پدر

بسیاری از دخترها بلاهایی که پدرانشان سر زندگیشان آورده اند را با خود حمل می کنند آنها تئاتری را تدار... Read more

تمام حقوق این سایت متعلق به بابک تاواتاو می باشد.