تغییر ننگ است

تغییر ننگ است
وقتی که دنیا تغییر کند و تو  سازش را به جای سازگاری انتخاب کنی.

#پیام ساعت صفر تاو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.