15 ژوئن, 2012

سمینار فـروش اینترنتـی کارآمـد – پنجشنبه ، ۲۹ تیر ۱۳۹۱

سمینار فـروش اینترنتـی کارآمـد – پنجشنبه ، ۲۹ تیر ۱۳۹۱مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران…………………………………………………………………………………سخنران » بابک تاواتاو================================================شماره های تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر :۸۸۴۹۰۱۸۶ _
8 ژوئن, 2012

فرمانروای آرامش

به سان اقیانوس که آب ها به آن روی می آورند ، همچنان که پر می شوند تعادل را بی کم و کاست نگه می دارند