27 فوریه, 2013

منابع بازاریابی

  به نظرم گاهی لازم است که فروشنده های خوش پوش و خوش بوی میرداماد از دستفروش های مترو، بازاریابی یاد بگیرند. و گاهی هم بد
26 فوریه, 2013

بلای یکسان

حداکثر غیر ممکن حداقل ممکن هر دو یک جور بلا سر ما می آورند. ما را از از حداکثر ممکن دور می کنند. —————————— ۸ اسفند
25 فوریه, 2013

غفلت لذت بخش

گاهی فقط اندیشیدن فقط نوشتن ، فقط حرف زدن آنقدر لذت بخش می شود که ما را غافل می کند. ما را از عمل غافل می
24 فوریه, 2013

درمان تلخ

انسانهای دردمند معمولا در بهترین شرایط به دردها و زخم های خود می پردازند.و لی یادشان می رود که درد ها هم عوارضی دارند. فرسایش که