31 می, 2013

عدالت دنیا

بر خلاف تمام جملات زیبای کتاب های ادبی برخلاف تمام فرمول هایی که خودمان بین خودمان قرار می گزاریم بر خلاف عدالتی که تصورش می کنیم
31 می, 2013

عدالت دنیا

بر خلاف تمام جملات زیبای کتاب های ادبی برخلاف تمام فرمول هایی که خودمان بین خودمان قرار می گذاریم بر خلاف عدالتی که تصورش را می
30 می, 2013

همین الان ، همین جا

لازمه که آدم دقیقاً به زمان و مکانی که درش قرار گرفته فکر کنه. من الان کجام؟قرار بود اینجا باشم؟اگر یک سال پیش می دونستم الان
13 می, 2013

نیاز های احساسی در رابطه

نیاز های احساسی در رابطه  نیاز زنان : احساس داشتن تاثیر مثبت نیاز مردان : احساس قهرمان بودن     در مورد زنان ، نیاز  به