30 سپتامبر, 2013

تربیت بیمار ایرانی – قسمت اول

یکی از مشکلات تربیت ایرانی این است که گاهی والدین برای پیش بردن کارها از احساس گناه و عذاب وجدان به عنوان چاشنی استفاده می کنند.
30 سپتامبر, 2013

کارگاه داستان بازایابی اینترنتی -۱۷ آذر ۱۳۹۲

کارگاه یک روزه بازاریابی اینترنتی آدرس تهران – خیابان آزادی – جنب متروی آزادی (تقاطع شادمان) – خیابان شاهین – پلاک ۶ – طبقه سوم تلفن ها:
28 سپتامبر, 2013

زبان بدن در سازمان ملل

اطلاعاتی از ملاقات های گروه ایرانی در سازمان ملل از نظر زبان بدن در سایت دویچه وله قرار گرفته که مایلم با اعمال نظر خودم در
26 سپتامبر, 2013

کارگاه داستان بازاریابی اینترنتی