31 ژانویه, 2014

بازدید از یک مشتری

امروز صبح  به همراه  سید رضا موحدی برای دیدار از غرفه یکی از مشتریامون ( آقای سهیلی) به نمایشگاه مبلمان رفتیم و در گپ دوستانه ای
31 ژانویه, 2014

اینجا جمعه تعطیل نیست…

سلام امروز صبح به همراه سید رضا موحدی عزیز برای دیدن غرفه یکی از مشتریامون (زفره مدیا) به نمایشگاه مبلمان رفتیم که گزارشش رو براتون امروز در صفحه
30 ژانویه, 2014

توجیه همان ترس است که …

توجیه همان ترس است که راه هوشمندانه ای برای فرار انتخاب کرده است. بابک تاواتاو
29 ژانویه, 2014
وب سایت و بازاریابی

وب سایت ابزاری است …

وب سایت ابزاری است برای بازارایابی نه فقط متنی روی کارت ویزیت شمابابک تاواتاو