27 ژوئن, 2014

نخ تسبیح روانشناسی

فکر می کنم بزرگترین مشکلی که بر روانشناسی امروز وجود دارد این است که هنوز جستجو به دنبال یک متد برای درمان ادامه دارد در حالی
25 ژوئن, 2014

تنهایی اشتباه نکردن : تکرار تاریخ

درون انسان ها تمایل قوی ای به نام “تنهایی اشتباه نکردن” وجود دارد ، آنها اگر در عقیده ای که دارند تنها نباشند احساس امنیت بیشتری
22 ژوئن, 2014

نظریه دادن در مورد آدم ها

وقتی در مورد آدمی نظریه می دهید احتمال اینکه مورد تنفر او قرار بگیرید بالا می رود ولی وقتی یک فرد را بدون در نظر گرفتن
9 ژوئن, 2014

پاسخ به ندای درون

ندای درونت گاهی آزارت می دهد مخصوصا وقتی زخم هایت باز می شود. بهتر است به جای سرکوب کردنش به آن پاسخ درست بدهی او تا