24 جولای, 2014

یادداشتی برای تشویق به خودکشی

چقدر روی خودت کنترل داری؟این سوال کامل نیستچقدر روی خودت وقتی خشم داری کنترل داری؟خیلی وقت های به ظاهر خشم نداری ولی در حال حمل خشم
18 جولای, 2014

چند سال زودتر…

بابک تاواتاو : لذتی که در پول در آوردن از کاری که دوستش داری وجود دارد در برنده شدن جایزه های پانصد میلیونی نیست.گزارشگر : اگر
9 جولای, 2014

یعنی من هنوز خیلی کار دارم.

امروز تولد من است.۱۹ تیر ۱۳۹۳و من هیچ وقت یه انداره امروز از زندگی ام لذّت نبرده اماین مهمترین اتفاق زندگی من است.ولی من بیشتر می
9 جولای, 2014

فروشنده می فروشیم

دیروز برای خرید کت و شلوار جدید به میرداماد رفتم کت و شلوار جدید برای سمینارهای جدید. بعد از بررسی چند مغازه ، لباس مورد نظر