31 آگوست, 2014

رادیو اقتصاد ۱۰ شهریور ۱۳۹۳ : ساعت ۱۶:۰۰

برنامه من در رادیو اقتصاد با عنوان داستان فروشدوشنبه ، ۱۰ شهریور ۱۳۹۳ : ساعت ۱۶:۰۰بابک تاواتاو  
25 آگوست, 2014

تکرار تاریخ

تاریخ به ما می آموزد که بشر هیچگاه از تاریخ چیزی یاد نگرفته است.این جمله هگل ، برای من بسیار ترسناک است.ترس از تکرار تاریخ. امید همیشه
15 آگوست, 2014

مانند روز تولد غم

وقتی برای از بین بردن یا کنار آمدن با غم از خوشحالی کمک می گیرید در واقع غم را از بین نمی بریدغم ، جایی عمیق
1 آگوست, 2014

احساس مالکیت در روانشناسی و بازارایابی

احساس مالکیت یکی از قویترین احساس های آدمی است.آنها مایلند که بدون اینکه چیزی را از دست بدهند چیزهای بیشتری به دست بیاورند.آنها همیشه نگران از