29 می, 2015

مشتری ممکن است هیچگاه تماس نگیرد

فکر کرده ای که همین که یک وب سایت طراحی کرده ای یا چهار تا تبلیغ در مجله ها و روزنامه ها داده ای باعث می
27 می, 2015

ساده ترین نوع جذابیت

آدم ها روزانه هزاران پیام تبلیغاتی می بینند پیام هایی که قرار است در آنها برای خرید تاثیر بگذارد اول باید جذب شوند که تاثیر بگیرند
26 می, 2015

من از نترسیدن می ترسم

ترس باعث حل مسله در آینده می شود، بسیاری نترسیده اند پس داشته هایشان را از دست داده اند. نترسیده اند و رابطه هایشان را از
19 می, 2015

بازاریابی ایده در تابلوهای متروی تهران

همیشه که نباید پای پول در میان باشد.می توان برای یک سبک زندگی توام با آرامش هم بازاریابی کرد. تصویری که مشاهده می کنید عکسی است