14 اکتبر, 2015

نامگذاری برای مزه خور ها

مزمز چیپس هایی را با عنوان “مزه چیپس” وارد بازار کرده که از شنیده ها و تجربه ها حاکی است که بسیار در بازار موفق است.
10 اکتبر, 2015

جان مادرت دست نزن

“جان مادرت دست نزن” این دست نوشته ای است که فروشنده سرویس غذا خوری روی اجناس شیک خود قرار داده است. به خودش هم حق می
10 اکتبر, 2015

جلوگیری از تبدیل تفکر به حسرت

رومن رولان دوست داشتنی من می گوید: “بیرون از عمل جز دروغ چیزی نیست تنها عمل است که دروغ نمی گوید مردم را اینجا، آنجا باید