30 مارس, 2016

رادیو تاو شماره یک | انعطاف پذیری در کسب و کار

30 مارس, 2016

جایگاه مدل کارآفرینی امریکایی در ایران

مدل کارآفرینی در ایران بر اساس پول نقد و استفاده از ایده ها برای افزایش نقدینگی بنا شده است ولی مدل کارآفرینی امریکایی بر اساس ایده
25 مارس, 2016

آگهی تور مسافرتی با تمرکز بر روی مدیر

یک نمونه از آگهی زورنامه ای قدیمی آگهی تور مسافرتی لوکس به امریکا نکته جالب اینه که روی اسم و تصویر مدیریت آژانس “گیتی شریفی” تمرکز
25 مارس, 2016

شبیه سازی رفتار مشتری

بیشتر شبیه یک تفریح است شبیه سازی رفتار مشتری اینکه چطور نیاز در او شکل می گیرد چطور برتی رفع نیازش اقدام می کند چگونه تو