31 جولای, 2016

یک بیلبورد خلاقانه: می خواهید از امریکا فرار کنید؟

بسیاری بر این عقیده اند که پس از انتخابات ایالت متخده امریکا، وضعیت برای مهاجرین بسیار بد خواهد شد ( مخصوصاً اگر دونالد ترامپ رییس جمهور
31 جولای, 2016

بانک ملت، یک دقیقه ام را پس بده

آقای بانک ملت ، به نظرت این یک شوخی بی مزه نیست که برای یک تعویض کارت ساده، من این فرم رو پر کنم؟ که شامل موارد