27 آگوست, 2016

خفه کردی ما رو با بامبویی که سال پنجم ۲۵ متر رشد می کنه

کشور ما تبدیل شده است از سلفی گرفتن و تکرار جملات قصار از علی شریعتی گرفته تا … (بیییییییییییییییییییییییییب) جملاتی که به فرض اینکه ۱۰۰ در
26 آگوست, 2016

بازاریابی و فروش تلفنی هنوز هم جواب می دهد.

خیلی ازفروشنده ها بر سر دو راهی “ابزارهای جدید” و “ابزارهای قدیمی” مانده اند و نگاهی که در فروش و بازاریابی به سبک تاو وجود دارد
26 آگوست, 2016

خدمات خوب الزاما باعث وفاداری مشتریان نمی شود

خدمات به مشتری همیشه مهم بوده است. همچنین خیلی هم متداول. امروزه خدمات عالی به مشتری تنها ورود شما به بازی را تضمین می کند. سوال
24 آگوست, 2016

آدم های اشتباه زندگی ما

بسیاری از انسان ها گزینه ما برای انتخاب نیستند بلکه فقط بهانه ای هستند که از فرد دیگری رها شویم لابه لای این بهانه گیری ها