20 سپتامبر, 2016

مشتری را شریک کنید تا مشتری شود

کنفوسیوس می‌گوید: ” به من بگویی ، فراموش می کنم، به من نشان بده به یاد می سپارم. من را شریک کنی متوجه می شوم” او
13 سپتامبر, 2016

دخترِ پدر

بسیاری از دخترها بلاهایی که پدرانشان سر زندگیشان آورده اند را با خود حمل می کنند آنها تئاتری را تدارک می بینند که در آن مردی