28 مارس, 2012

ماراتن سنگ

اگر امروز یک ایرانی بخواهد یک کسب و کار راه بیندازد و حماسه بیافریند ۲۱۹ روز زمان لازم دارد تا بتواند همه مجوزها و امکانات لازم
31 دسامبر, 2013

تجارت احساس

شرکت موفق تجارت خود را بر پایه احساس های مشتری بنا می کند.احساس مشتری به او می گوید که نیازش چیست.احساس مشتری به او می گوید