2 فوریه, 2014
بابک تاواتاو ، بابک بهمن خواه ، محمد رضایی ، امیر شهرام سعیدآبادی

از رستوران هتل هما تا کبابی حاج علی

خیلی از جلسات تجاری و بازاریابی من در هتل هما برگزار می شود ، هتل هما به خاطر موقعیت جغرافیایی که دارد محل مناسبی برای برگزاری