17 دسامبر, 2012

فاصله بین حرف تا عمل ، ترس است. بابک تاواتاو

فاصله بین حرف تا عمل ، ترس است. بابک تاواتاو
4 دسامبر, 2013

بابک تاواتاو در الکامپ نوزدهم

نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی موسوم به الکامپ از پنجشنبه ۱۴ آذرماه  به مدت ۴ روز برگزار می شود ، بابک تاواتاو نیز در
24 دسامبر, 2013
بابک تاواتاو بزرگان بازاریابی و فروش - 19 و 20 دی 92

بزرگان بازاریابی و فروش – ۱۹ و ۲۰ دی ۹۲

   اطلاعات بیشتر           
24 دسامبر, 2013

معرفی "تحلیل رفتار متقابل " در سمینار NLP توسط بابک تاواتاو

پنجشنبه ، ۵ دی ۱۳۹۲ ، ساعت ۴ تا ۶ بعد از ظهرمیدان ۷ تیر ، جنب هتل مروارید ، کوچه لطفی ، ساختمان مرکزی همراه