23 مارس, 2013

ساعت تاو

سال جدید ، عادت های جدید سال جدید زمان خوبی است برای اینکه عادت های جدیدی در خودمان ایجاد کنیم. ساعت تاو همان ساعت ۲۰:۴۵ هست
15 آوریل, 2014

شعار شیک

برنامه ریزی در تجارت بیشتر یک شعار است. یک شعار شیک این پیش بینی است که فرق بین برنده و بازنده ها را مشخص می کند.