21 دسامبر, 2012

شاهکار ایرانی ها در صفحه فیسبوک ناسا

۱ ) جریانی در دنیا وجود دارد که تلاش می کند تعصبات به فرهنگ و ملت را کم رنگ تر کند و مسئله اصلی انسان ها
12 فوریه, 2013

فرهنگ تغییر

به فرهنگ ما خیلی موارد باید اضافه گردد.شاید اولین مورد آن “فرهنگ تغییر” است.گذشته وحی نازل شده ای نیست که اجرای آن واجب باشد.گذشته به فرض
2 آوریل, 2013

آنتی سرگردمی

در هر فرهنگی، یک سری عادت ها ، بهانه ها ، سنت ها وجود دارد. سنت هایی که سال ها و سال ها در یک زمان