26 ژانویه, 2014

دفعه بعد…

غروب امروز هماهنگ کردم که برای دیدن یکی از دوستانم به خانه شان بروم ، قرار شد شام را من بگیرم برای همین به رستوران رفتم