23 آگوست, 2016

کجای مشتری را بشناسیم؟

در بین بازاریاب ها این مورد مصطلح است که برای اینکه مشتری پیامتان را بشنود یا بتوانید او را تحت تاثیر قرار دهید باید آن‌ها را