23 آگوست, 2016

نظر مشتری چقدر مهم است؟

اصلی ترین هدف کسب و کارها فروش است ، آنها برای رسیدن به این هدف سعی می کنند از دید مشتری نگاه کنند تا نیازهای او