15 مارس, 2021
ایلان ماسک در کلاب هاوس

نسخه اندروید کلاب هاوس به اسم کلاب هاوز

همانگونه که در مطالب قبلی درباره آن صحبت کردیم کلاب هاوس  یک شبکه اجتماعی مبتنی بر صدا میباشد که به تازگی و بعد از ورود برخی بزرگان