10 می, 2014

سمینار هتل بازاریابی و فروش هتل میگون | ۲۶ ادریبهشت ۱۳۹۳

سمینار هتل بازاریابی و فروش هتل میگون | ۲۶ ادریبهشت ۱۳۹۳سخنرانان : بابک تاواتاو | بابک بهمن خواهتلفن هماهنگی : ۸۸۰۶۷۳۰۷- ۰۲۱ (سرکار خانم کاظمی)