22 فوریه, 2013

قدرت وفادار

تقابل صداقت با احساساتتقابل غروز با احساساتکدام یک بر دیگری چیره خواهد شد؟احساسات همیشه ویژگی تاثیرگذاریش را روی صداقت داشته است. مثل مادری که احساسش روی
6 آگوست, 2015

وفاداری مشتری نتیجه استراتژی بهتر است نه خدمات بهتر

وفاداری مشتری نتیجه استراتژی بهتر است نه خدمات بهتر خدمات به مشتری همیشه مهم بوده است. همچنین خیلی هم متداول. امروزه خدمات عالی به مشتری تنها
29 می, 2017

در ستایش وفاداری ، در ستایش فرانچسکو تونی

می توان به آن احترام نگذاشت وفاداری را می گویم فرانچسکو توتی ،بازیکن وفادار تیم رم ایتالیا که همه پیشنهاد های تیم های دیگر رو رد