25 ژانویه, 2014
فروش اینترنتی - ساختار اسپاگتی

کارگاه فروش اینترنتی با طعم اسپاگتی

کارگاه فروش اینترنتی در موسسه TMBA برگزار شد . فکر نمی کنم که تا حالا گروهی این مقدار پر انرژی و زیرک را در TMBA دیده
26 ژانویه, 2014

کارگاه فروش اینترنتی |موسسه بازارسازان| ۵ بهمن ۱۳۹۲

26 ژانویه, 2014

برگزاری کارگاه فروش اینترنتی (سری دهم) توسط بابک تاواتاو در TMBA

سری دهم کارگاه فروش اینترنتی در موسسه بازارسازان با تدریس بابک تاواتاو برگزار گردید. بابک تاواتاو در این کارگاه به بررسی ساختار فروش اینترنتی در ایران