آنتی سرگردمی

در هر فرهنگی، یک سری عادت ها ، بهانه ها ، سنت ها وجود دارد.
سنت هایی که سال ها و سال ها در یک زمان مشخص تکرار و تکرار می شوند.
سرگرمی که باعث دور شدن مقطعی آدم ها از سرگردمی هایشان می شود.

۱۳ فروردین ۱۳۹۲
بابک تاواتاو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.