31 ژانویه, 2014

بازدید از یک مشتری

امروز صبح  به همراه  سید رضا موحدی برای دیدار از غرفه یکی از مشتریامون ( آقای سهیلی) به نمایشگاه مبلمان رفتیم و در گپ دوستانه ای […]
24 فوریه, 2014

بازدید نهایی از سالن سمینار طراحی برای فروش

امروز به همراه سید رضا موحدی عزیز برای بررسی نهایی سالن سمینار طراحی برای فروش به ساختمان همراه اول رفتیم. بابک تاواتاودوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۲——————————————پنج شنبه […]