3 مارس, 2021

شدوبن shadowban چیست؟ چگونه برطرف میگردد؟

پیج اینستاگرام شما تحریم یا در اصطلاح شدوبن shadowban  شده است؟ یعنی چه و راه حل چیست؟ یکی از مشکلاتی که کاربرها جدیدا در اینستاگرام، با