6 مارس, 2021

مشکل آپلود عکس و پست گذاری، چرا برنامه اینستاگرام هنگ می کند؟

مشکل آپلود عکس و پست گذاری، چرا برنامه اینستاگرام هنگ می کند؟     این مشکل به این معنی است که برخیاز مواقع در زمان آپلود