نقل و قول های بازاریابی

بازاریابی

بازاریابی اینترنتی

فروش اینترنتی در ایران - قسمت سوم - جمع بندی

در دو نوشته قبلی ما به بررسی نگاه بدبینانه و خوشبینانه در زمینه فروش اینترنتی در ایران پرداختیم و حال با در نظر گرفتن تمامی این موارد (چه موارد موافق و چه مخالف) می‌توان نتیجه گرفت که فروش اینترنتی در ایران کار سهل و ممتنعی است فقط باید از... Read more

فروش ، مدیریت فروش

مهران مدیری الگویی برای فروشنده ها

مهران مدیری با اینکه برند است با اینکه بفروش است ولی در عمل از غرور فاصله می گیرد او به معنای واقعی می خواهد و برای رسیدن به خواسته اش تلاش می کند. او معمولا تا دیروقت بیدار است ولی برای اکران فیلم هایش در زمان های مختلف وقت می گذارد بزرگتر... Read more

[TS_VCSC_WooCommerce_ImageGrid_Basic selection=”product_categories” content_images_size=”thumbnail” ids=”725″]

تمام حقوق این سایت متعلق به بابک تاواتاو می باشد.