آرامش چیزی است که وقتی آن را نداریم متوجه می شوید قبلا آن را نداشته اید. بابک تاواتاو

q_Arameshآرامش چیزی است که وقتی آن را نداریم

متوجه می شوید قبلا آن را نداشته اید.

بابک تاواتاو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.