امنیت غم

ghamبرای بسیاری شادی و خشم ، احساس هایی هستند که پس از آنها احساس گناه به وجود می آید.
اگر در ۱۰ روز در چند مهمانی شرکت کنند و به شادی و خوشی بگذرانند احساس عیاشی بودن و اتلاف وقت در آنها به میزان زیادی افزایش می یابد.
ولی اگر در ۱۰ روز در چند مراسم خاکسپاری شرکت کنند احساس می کنند برای خودشان و اطرافیانشان کار درستی را انجام داده اند.
اگر اعتراضشان را بیان کنند عذاب وجدان دارند و اگر سکوت پیشه کنند احساس بزرگی و خویشتن داری خواهند داشت.
امنیتی که در غم نهفته است ما به سمت خودش هدایت خواهد کرد حتی اگر در ظاهر با آن مخالفت کنیم.
این امنیت ، میزان چیزهایی که می گیرد به مراتب بیشتر از چیزهایی است که می دهد.
۲۰ فروردین ۱۳۹۲
بابک تاواتاو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.