با صداقت

صداقت فراتر از اشتباه است.
شرط لازم است.
با صداقت می توان به ثبات امیدوار بود.
با صداقت حتی نگرانی نبودن کمتر و قابل پذیرش تر می شود.

۱۱ اسفند ۱۳۹۱
بابک تاواتاو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.