توانا بود، هر که دانا بود؟

950215-ver01

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.