TA-_Autor_Babak-Tavatav-__-Part-01_-Ver-014_92-01-02احساس هر فرد در ارتباط با عشــق کاملاً تحت تاثیر تصویر ذهنیش از خانه است.
ذهن نا خود آگاه ما جستجو می کند و حاصل این جستجو سرنوشت ما را هدایت می کند و این میان حسی که انسان به مفهوم خانه دارد زندگی ارتباطیش را رقم خواهد زد.
اگر خانه برای فرد تداعی کننده تنهایی باسد. از میان هزاران انسانی که می بنید فردی که ظرف نوازشیش را پر نمی کند و اهمیت لازم را به او نمی دهد برایش جذابیت عاشقانه خواهد داشت.
اگر در درون کسی مفهوم خانه با ترس گره خورده باشد. برای آن فرد ، موردی که ثبات ارتباطی اش در سطح پایینی است و دائما ترس نبودنش را در فضا پخش می کند جداب به نطر می آید مثل آهن برای آهن ربا.
آنچه ناخودآگاهتان جستجو می کند برایتان جذاب به نظر می رسد. چقدر به ناخود آگاهتان ، آگاهید؟
بابک تاواتاو
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *