دروغ هایی هست که …

دروغ هایی هست که به خیالمان به کسی ضرر نمی زند ، حق کسی را ضایع نمی کند ولی آنها را می گوییم چون می خواهیم از خود ، از خانواده مان و همه جا ها و افرادی که به آنها تعلق داریم محافظت کنیم.

دروغ هایی پوشاننده زخم ها

دروغ هایی پوشاننده فقرها

دروغ هایی پوشاننده شکست ها ی تلخ، ترس های کودک درونمان ، خشم های آتشین، بغض های فرو خفته.

دروغ هایی هست می گوییم که دیگران متوجه فاصله ما و رویاهایمان و آنچه می نماییم نشوند.

دروغ هایی هست می گوییم تنها به این دلیل سوال کننده نمی داند که نباید بپرسد.

و دروغ هایی هست که نمی گوییم در کنار کسی که نمی توانیم به او دروغ بگوییم.

 

بابک تاواتاو

آخرین روز پاییز ۱۳۹۰

1 Comment

  1. مهدی گفت:

    نگاه ژرف و پر احساس شما بسیار تاثیرگذار است. این حقیقتی است تلخ که باید آن را چون نوشدارویی به کام کشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.