رسیدن به موفقیت

رسیدن به نیمی از موفقیت بهتر از نرسیدن به همه موفقیت است.

رسیدن به نیمی از موفقیت بهتر از نرسیدن به همه موفقیت است.

رسیدن به نیمی از موفقیت بهتر از نرسیدن به همه موفقیت است.

رسیدن به نیمی از موفقیت بهتر از نرسیدن به همه موفقیت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.