ریشه اشتباهات

بسیاری از اشتباهات ما به علت فهم و شعور نیست بلکه ریشه در کم شهامتی دارد. گاهی اوقات همه فهم و شعور انسان ، ابزاری می شود برای حکم فرمایی ترس.
بابک تاواتاو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.