سواد هر فرد به اندازه عمل او است. بابک تاواتاو

Q- savado amal_02

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.