فروش

qV- ver 002

فروش وقتی اتفاق می افتد که شما بتوانید بسته پیشنهادی خود را به صورت موثر توجیه کنید ، مسلما کامل بودن می تواند کمک کننده باشد ولی تضمین کننده موفقیت نیست.

بابک تاواتاو
بازاریابی به سبک تاو

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.