نامگذاری برای مزه خور ها

artworks-000095574075-il1jmt-t500x500-300x300مزمز چیپس هایی را با عنوان “مزه چیپس” وارد بازار کرده که از شنیده ها و تجربه ها حاکی است که بسیار در بازار موفق است.
من اصلا نمی خواهم بگویم که انتخاب نام مزه چیس تداعی کننده مزه عرق خوری یا سایر مشروبات است.ولی بسیار اسم هوشمندانه ای انتخاب شده است.

خیلی وقت ها گفته می شود که اسم ها زمانی می توانند در ذهن مخاطبین تاثیری ایجاد کنند که فرد با اسمش تجربه ای داشته باشد یا از تجربه کردن دیگران در مورد آن شنیده باشد.

مزه چیپش را می توان یکی از نام های مناسب و تاثیرگذار در حوزه ناگذاری محصولات نامید.

به سلامتی همه کسب و کارهای هوشمند و رند ایرانی

 

منبع

بابک تاواتاو
کمپانی بازاریابی تاو

Comments are closed.