نقطه شروع یا نقطه پایان

هر اتفاق در زندگی بشر می تواند به طور هم زمان ، نقطه شروع یا نقطه پایان باشد.

بابک تاواتاو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.