۱ تا ۱۰

images 

جایگاه ۱ تا ۱۰ فقط برای ۱۰ نفر است.
ولی مدعیان این جایگاه ها هزاران نفر هستند.
بابک تاواتاو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.