اینکه با چه کسی هستی

151103134003-donald-trump-portrait-full-169همراهی کردن آدم ها می تواند اعتبارت را افزایش یا کاهش دهد.
البته همیشه میزان ریسک در کاهش اعتبار، بیشتر است، برای همین است که سناتورهای جمهوری خواه امریکا یکی پس از دیگری حمایت خود را از ترامپ پس می گیرند.
همه انسان ها مستقل هستند ولی اینکه از چه کسی حمایت می کنی ، با چه کسی سلفی می گیری و طرفدار چه کسی هستی تو و شخصیتت را معرفی می کند.
#بابک_تاواتاو
#انتخابات
#ترامپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *