اگر بخواهیم در جزئیات با وسواس زیادی برخورد کنیم در فاصله دوری از کلیات قرار می گیریم. بابک تاواتاو

اگر بخواهیم در جزئیات با وسواس زیادی برخورد کنیم در فاصله دوری از کلیات قرار می گیریم.
بابک تاواتاو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.