بازاریابی یک رابطه انسانی است و تکنولوژی ابزار این ارتباط . بابک تاواتاو

بازاریابی یک رابطه انسانی است و تکنولوژی ابزار این ارتباط 
بابک تاواتاو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.