بعداً در موردش صحبت می کنیم

خیلی وقت ها می گوییم : “بعداً در موردش صحبت می کنیم”

و بعد یادمان می رود که صحبت کنیم

ولی بعدها یادمان می آید که چیزی را از یاد برده ایم.

و به جای اینکه در موردش صحبت کنیم در مورد از یاد بردنش همدیگر را متهم می کنیم.

۲۷ بهمن ۱۳۹۱

بابک تاواتاو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.